Mark in a houses church meeting he pioneered

Simple Church, Relax!

Welcome sa mundo ng simple house church. Ang focus ng house church ay small groups lamang. Marami na ang anim (6) na katao sa isang house church. Ibang-iba ito sa nakagawian natin na traditional church na nagtitipon sa Sunday.

Continue reading